En offensiv miljöpolicy

Vårt jordklot är en mycket värdefull tillgång. Det tillhör alla och samtidigt ingen. Alla får vi låna det under den tid vi vistas här. Därför är det mycket viktigt hur vi sköter om vårt klot. För oss är det av största vikt att ta vårt miljöansvar. I allt från material i våra produkter, till transporter och arbetsmiljöer. Tillsammans kan vi arbeta för att lämna över en sundare värld till nästa generation. Därför är vi aktiva när det gäller miljöfrågor och arbetar brett med produktsortiment, transporter, återvinning, lokaler samt att påverka våra kunder. Under åren har vi samlat på oss stor kunskap om kemikalier, plaster, pappersprodukter och andra miljöpåverkande varor i vår verksamhet. Det använder vi oss av i köpprocessen för att informera kunderna och påverka dem att välja miljöanpassade alternativ.

 Allt fler miljöanpassade produkter

Vi har en målinriktad inköpspolitik som gör att vi fortlöpande kan öka andelen miljöanpassade produkter i sortimentet. Så snart vi hittar miljöanpassade alternativ med likvärdiga eller bättre egenskaper får de ersätta de ”gamla”.


Miljöanpassade leveranser

Våra leveranser sker i huvudsak med Schenker och Posten då vi vet att dessa företag har ett aktivt och ledande arbete när det gäller att kraftigt minska miljöpåverkan vid transporter.

Källsortering och återvinning

Det avfall som produceras av oss internt källsorteras och returneras/återvinns. Personalen informeras fortlöpande om produkt- och miljöinformation.

Vi tar lagar & krav på allvar

Vi bevakar och ser till att miljömyndigheters förordningar och krav på redovisning uppfylls, och om möjligt, överträffas.

Etiken är också viktig

Vi betraktar etik lika viktigt som miljöfrågor. I kontakter med kunder, personal, leverantörer och andra är målet att värdera etiska aspekter lika högt som ekonomiska. Därför uppträder vi ärligt, rättvist och långsiktigt mot affärskontakter och omvärld i enlighet med FN:s fackorgan ILO:s kärnkonventioner.
    

GreenBuilding, Bra Miljöval, MiljöByggnad och Klimatkompenserad Zeromission Fastighet

Våra lokaler är certifierade av en rad organisationer, som inspekterar och certifierar byggnader utifrån stränga hållbarhetskrav. Läs gärna mer på respektive organisations hemsida.
        

    


x

Välkommen till Lindberg & Frisk webbshop

Användarnamn (e-postadress):
Lösenord:
   
 
Skapa konto